Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri (I. Öğretim %30 İngilizce) 2013 Arşiv

 

 

1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Introduction to Economics I (Compulsory) (ECON 101, 3 Kredi) 
(İKT 101 İktisada Giriş I)
Introduction to Economics II (Compulsory) (ECON 102, 3 Kredi)
(IKT 102 İktisada Giriş II)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Anayasa Hukuku (KAMU 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Political Science I (Compulsory) (PUAD 105, 3 Kredi, Zorunlu)
(KAMU 105 Siyaset Bilimi I)
Sosyoloji II (KAMU 106, 3 Kredi)
Uygarlık Tarihi (KAMU 107, 3 Kredi, Zorunlu)
Political Science II (Compulsory) (KAMU 108, 3 Kredi)
(KAMU 108 Siyaset Bilimi II)
Sosyoloji I (KAMU 109, 3 Kredi, Zorunlu)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Siyasi Tarih (ULUS 199, 3 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II  (YAD 104 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Management Science I (Compulsory) (PUAD 203, 3 Kredi)
(KAMU 203 Yönetim Bilimi I)
Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi I (KAMU 207, 3 Kredi)
İdari Yargı (KAMU 202, 3 Kredi)
Scientific Research Techniques (Compulsory) (PUAD 209, 3 Kredi) (KAMU 209 Bilimsel Araştırma Teknikleri)
Management Science II (Compulsory) (PUAD 204, 3 Kredi)
(KAMU 204 Yönetim Bilimi II)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi II (KAMU 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III  (YAD 203, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV  (YAD 204, 3 Kredi)
 
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi)
Mahalli İdareler II (KAMU 302, 3 Kredi)
Mahalli İdareler I (KAMU 303, 3 Kredi)
İnsan Kaynakları Yönetimi (KAMU 304, 3 Kredi)
Kentleşme (KAMU 305, 3 Kredi)
Environmental Issues (Compulsory) (PUAD 306, 3 Kredi)  (KAMU 306 Çevre Sorunları)
New Approaches in Public Administration (Elective) (PUAD 311, 3 Kredi)
Political Sociology (Elective) (PUAD 308, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Türkiyenin Toplumsal Yapısı (KAMU 307, 3 Kredi)
Political Sociology (Elective) (PUAD 308, 3 Kredi)
(KAMU 308 Siyaset Sosyolojisi)
Sosyal Psikoloji (KAMU 309, 3 Kredi)
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (KAMU 310, 3 Kredi)
New Approaches in Public Administration (Elective) (PUAD 311, 3 Kredi) (KAMU 311 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar)
Bütçe (MALI 201, 3 Kredi)
KAMU 313 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi
Uluslararası Hukuk (ULUS 299, 3 Kredi)
Public Policy (Elective) (PUAD 315, 3 Kredi)
(KAMU 315, Kamu Politikaları)
Siyaset Teorisi  (KAMU 314, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)  
Türk İdare Tarihi (KAMU 402, 3 Kredi, Zorunlu)
Şehir ve Bölge Planlama (KAMU 401, 3 Kredi)
Çevre Hukuku (KAMU 404, 3 Kredi, Zorunlu)
Turkish Political Life (Compulsory) (PUAD 403, 3 Kredi)
(KAMU 403 Türk Siyasal Hayatı)
Contemporary Governmental Systems (Compulsory) (PUAD 406, 3 Kredi)
(KAMU 406 Çağdaş Devlet Sistemleri)
Halkla İlişkiler (KAMU 405, 3 Kredi)
 
Contemporary Political Movements (Elective) (PUAD 413, 3 Kredi)
 
Urban Sociology(Elective) (PUAD 410, 3 Kredi)
 
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Urban Sociology(Elective) (PUAD 410, 3 Kredi) (KAMU 410 Kent Sosyolojisi)
Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi)
Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası (KAMU 409, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Temel Hak ve Hürriyetler (KAMU 411, 3 Kredi)
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi)
Contemporary Political Movements (Elective) (PUAD 413, 3 Kredi) (KAMU 413 Çağdaş Siyasi Akımlar)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi)
Bürokrasi (KAMU 415, 3 Kredi)
Bölgesel Gelişme Politikaları  (KAMU 407, 3 Kredi)