1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem(Bahar)
Zorunlu Dersler
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) 
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Anayasa Hukuku (KAMU 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi I (KAMU 105, 3 Kredi, Zorunlu)
Sosyoloji II (KAMU 106, 3 Kredi)
Uygarlık Tarihi (KAMU 107, 3 Kredi, Zorunlu)
Siyaset Bilimi II (KAMU 108, 3 Kredi)
Sosyoloji I (KAMU 109, 3 Kredi, Zorunlu)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Siyasi Tarih (ULUS 199, 3 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II  (YAD 104 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Yönetim Bilimi I (KAMU 203, 3 Kredi)
Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi I (KAMU 207, 3 Kredi)
İdari Yargı (KAMU 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (KAMU 209, 3 Kredi)
Yönetim Bilimi II (KAMU 204, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi II (KAMU 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III  (YAD 203 , 3 Kredi)
Temel İngilizce IV  (YAD 204, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi)
Mahalli İdareler II (KAMU 302, 3 Kredi)
Mahalli İdareler I (KAMU 303, 3 Kredi)
İnsan Kaynakları Yönetimi (KAMU 304, 3 Kredi)
Kentleşme (KAMU 305, 3 Kredi)
Çevre Sorunları (KAMU 306, 3 Kredi)  
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Türkiyenin Toplumsal Yapısı (KAMU 307, 3 Kredi)
Siyaset Sosyolojisi (KAMU 308, 3 Kredi)
Sosyal Psikloji (KAMU 309, 3 Kredi)
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (KAMU 310, 3 Kredi)
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (KAMU 311, 3 Kredi)
Bütçe (MALI 201, 3 Kredi)
Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi (KAMU 313, 3 Kredi)
Uluslararası Hukuk (ULUS 299, 3 Kredi)
Kamu Politikaları  (KAMU 315, 3 Kredi)
Siyaset Teorisi  (KAMU 314, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)  
Türk İdare Tarihi (KAMU 402, 3 Kredi, Zorunlu)
Şehir ve Bölge Planlama (KAMU 401, 3 Kredi)
Çevre Hukuku (KAMU 404, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Siyasal Hayatı (KAMU 403, 3 Kredi)
Çağdaş Devlet Sistemleri (KAMU 406, 3 Kredi, Zorunlu)
Halkla İlişkiler (KAMU 405, 3 Kredi)
 
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Kent Sosyolojisi  (KAMU 410, 3 Kredi)
Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi, Seçmeli *)
Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası (KAMU 409, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Temel Hak ve Hürriyetler (KAMU 411, 3 Kredi)
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi, Seçmeli *)
Çağdaş Siyası Akımlar (KAMU 413, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi, Seçmeli *)
Bürokrasi (KAMU 415, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
 
Bölgesel Gelişme Politikaları  (KAMU 407, 3 Kredi, Seçmeli *)

Kamu Yönetimi Bölümü Açıklamalı Ders Listesi (PDF)