Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri (I. Öğretim)

 

 

1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem(Bahar)
Zorunlu Dersler
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) 
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Anayasa Hukuku (KAMU 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi I (KAMU 105, 3 Kredi, Zorunlu)
Sosyoloji II (KAMU 106, 3 Kredi)
Uygarlık Tarihi (KAMU 107, 3 Kredi, Zorunlu)
Siyaset Bilimi II (KAMU 108, 3 Kredi)
Sosyoloji I (KAMU 109, 3 Kredi, Zorunlu)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Siyasi Tarih (ULUS 199, 3 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II  (YAD 104 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Yönetim Bilimi I (KAMU 203, 3 Kredi)
Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi I (KAMU 207, 3 Kredi)
İdari Yargı (KAMU 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (KAMU 209, 3 Kredi)
Yönetim Bilimi II (KAMU 204, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi II (KAMU 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III  (YAD 203 , 3 Kredi)
Temel İngilizce IV  (YAD 204, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi)
Mahalli İdareler II (KAMU 302, 3 Kredi)
Mahalli İdareler I (KAMU 303, 3 Kredi)
İnsan Kaynakları Yönetimi (KAMU 304, 3 Kredi)
Kentleşme (KAMU 305, 3 Kredi)
Çevre Sorunları (KAMU 306, 3 Kredi)  
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Türkiyenin Toplumsal Yapısı (KAMU 307, 3 Kredi)
Siyaset Sosyolojisi (KAMU 308, 3 Kredi)
Sosyal Psikloji (KAMU 309, 3 Kredi)
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (KAMU 310, 3 Kredi)
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (KAMU 311, 3 Kredi)
Bütçe (MALI 201, 3 Kredi)
Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi (KAMU 313, 3 Kredi)
Uluslararası Hukuk (ULUS 299, 3 Kredi)
Kamu Politikaları  (KAMU 315, 3 Kredi)
Siyaset Teorisi  (KAMU 314, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)  
Türk İdare Tarihi (KAMU 402, 3 Kredi, Zorunlu)
Şehir ve Bölge Planlama (KAMU 401, 3 Kredi)
Çevre Hukuku (KAMU 404, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Siyasal Hayatı (KAMU 403, 3 Kredi)
Çağdaş Devlet Sistemleri (KAMU 406, 3 Kredi, Zorunlu)
Halkla İlişkiler (KAMU 405, 3 Kredi)
 
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Kent Sosyolojisi  (KAMU 410, 3 Kredi)
Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi, Seçmeli *)
Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası (KAMU 409, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Temel Hak ve Hürriyetler (KAMU 411, 3 Kredi)
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi, Seçmeli *)
Çağdaş Siyası Akımlar (KAMU 413, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi, Seçmeli *)
Bürokrasi (KAMU 415, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
 
Bölgesel Gelişme Politikaları  (KAMU 407, 3 Kredi, Seçmeli *)

Kamu Yönetimi Bölümü Açıklamalı Ders Listesi (PDF)